Nowe sale w Zespole Szkół w Górze w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”

Uczniowie Zespołu Szkół w Górze w roku szkolnym 2020/2021 mogą kształcić się w nowych salach doposażonych z projektu „Poprawa jakości kształcenia  zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”.

Młodzież klas technicznych w zawodach: technik ekonomista, informatyk, logistyk, hotelarstwa i reklamy może skorzystać z pracowni, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia odbywają zajęcia w pracowni sprzedaży z prawdziwego zdarzenia.

Młodzież, która zgłosiła się do projektu, zgodnie z zasadami polityki równościowej, uczestniczy w zajęciach zawodowych informatycznych, logistycznych, ekonomicznych, hotelarskich i reklamowych a także z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki.