VI Zjazd

Jubileusz 50-lecia Szkoły i VI Zjazd Absolwentów

 

Biuletyn

24 września br. uroczyście obchodziliśmy 50-lecie istnienia Zespołu Szkół. Galę rozpoczął chór nauczycieli wykonaniem utworu: „Czas, który jest w nas" i hymnu Gaudeamus oraz para prowadzących: Pan Artur Małecki – nauczyciel historii w naszej placówce a zarazem absolwent i Magdalena Kmiotek – niezwykły talent, uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego.

Dyrektor Szkoły Pani Teresa Frączkiewicz przywitała wszystkich przybyłych gości słowami: „Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w przeróżnych językach: języku miłości, wiary, doświadczenia, historii, wspomnień."

Wydarzenie, które dzisiaj świętujemy łączy w sobie kartę ponad 50-letniego istnienia Szkoły, ale jest także symbolem wzruszeń, zadumy, refleksji i wspomnień. Chlubą naszej Szkoły są liczne osiągnięcia dydaktyczne na szczeblu wojewódzkim, centralnym: laureaci i finaliści Turnieju Handlowo – Menadżerskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Statystycznego, Konkursu Humanistycznego, Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży, zdobyte certyfikaty: Znak Jakości Interkl@sa, Szkoła Myślenia, Nauczyciel, Uczeń, Szkoła z klasą, Twórczy Nauczyciel, Nominacja do tytułu Nauczyciel Roku, Szkoła Odkrywców Talentów.

Sukcesy naszej szkoły są efektem współpracy z różnymi uczelniami, placówkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi. Pani Dyrektor szczególnie podziękowała Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, Instytutowi Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy z Warszawy oraz Cechowi Rzemiosł Różnych w Górze za wieloletnią owocną współpracę.

Kiedy mówimy Nasza Szkoła – pamięć przywołuje twarze sprzed lat, nieco zatarte przez czas. Łagodne, pełne troski, choć budzące respekt profesorskie oblicza. W 50-letniej historii naszą Szkołą kierowało 8 dyrektorów, a trud nauczania i wychowania młodzieży podjęło około 300 pedagogów. Ale społeczność szkolna to przede wszystkim uczniowie. Jesteśmy dumni z prawie 4000 absolwentów, wśród których są aktywni uczestnicy życia społeczno – gospodarczego naszego regionu. W licznym gronie naszych absolwentów są nauczyciele, urzędnicy, duchowni, pracownicy naukowi oraz wielu doskonałych fachowców różnych profesji.

Dyrektor Szkoły podkreśliła, że bardzo cieszymy się, że po latach już po raz 6-ty, absolwenci chętnie wracają do starej Szkoły. „Zapewniam Was, że zawsze jesteście tu mile widziani, czekają na Was uśmiechnięte twarze wychowawców i nauczycieli. Niech czar wspomnień, dla Was przybyłych tu do Szkoły trwa..."

Dzisiejsza Szkoła jest trochę inna niż ta sprzed lat. Coraz piękniejsza z zewnątrz i wewnątrz.

Przygotowujemy naszych uczniów do życia we wspólnocie europejskiej Od wielu lat uczestniczymy w licznych projektach europejskich – Leonardo da Vinci, Comenius, nawiązując współpracę z partnerami z Niemiec, Anglii, Włoch, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Francji i Ukrainy. Nasi uczniowie uczestniczą w praktykach zagranicznych. Włączamy się w różne akcje charytatywne, ucząc wrażliwości, tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania godności drugiego człowieka.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pedagogom, dyrektorom, którzy tworzyli historię Szkoły i dorobek wielu pokoleń. Również nauczycielom, wychowawcom, tym obecnym i tym już nieobecnym, za przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności, za trud i wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie uniwersalnych wartości. W ostatnich latach żegnaliśmy długoletnich pracowników Zespołu Szkół: Mieczysława Frączkiewicza, Urszulę Kwiatkiewicz, Henryka Hryniewicza, Jana Pleśniaka, Nellę Dłuską, Ewę Szygułę i Stefana Pawlickiego.

Na koniec przemówienia Pani Dyrektor życzyła wszystkim obecnym miłej, niepowtarzalnej atmosfery, niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą ten czas głęboko w naszych sercach i pamięci.

Pan Artur Małecki wraz z uczennicą przywitał gości: płk dr inż. Krzysztofa Orłowskiego – zastępcę Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT, płk rez. dr inż. Józefa Wysockiego z WAT, Pana Zbigniewa Józefiaka – Przewodniczącego Rady Powiatu w Górze, Pana Jerzego Palę – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Radnych Rady Powiatu w Górze, Pana Piotra Wołowicza – Starostę Górowskiego, Pana Pawła Niedźwiedzia – Wicestarostę Górowskiego, Panią Irenę Krzyszkiewicz - Burmistrza Góry, Pana Grzegorza Goździewicza – emerytowanego Dyrektora naszej Szkoły, Panią Panią Wioletę Stupnicką – Cencorę z gminy Niechlów, Pana Tadeusza Tutkalika – byłego Burmistrza Góry, Pana Eugeniusza Stankiewicza - starszego Cechu Rzemiosł Różnych, podstarszych Cechu Panów: Franciszka Tomaszewskiego i Andrzeja Mrajskiego, Pana Romana Zbroińskiego – wiceprezesa ZNP w Górze, Pana Juliana Kospiczewicza – przedstawiciela NSZZ „Solidarność" w Górze, Pana Sławomira Bączewskiego – Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Górze, Panią Zofię Świerszcz – Komendanta ŚHP w Górze, Pana Macieja Liśkiewicza – kapitana jednostki Straży Pożarnej w Górze, Pana Stanisława Żyjewskiego – Gospodarza Hali widowiskowo – Sportowej „Arkadia" w Górze, ks. dr Jerzego Żytowieckiego, ks. Leszka Bajorskiego wikariusza parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze, Pana Mirosława Żłobińskiego – przedstawiciela PCDNiPPP w Górze, Panią Małgorzatę Patrzykąt – Dyrektora LO w Górze i Panią Alinę Borzym – Wicedyrektora LO, Pana Krzysztofa Mielczarka – Dyrektora CKPiU w Górze wraz z nauczycielami, lokalne media, Pana Andrzeja Jasiaka – Przewodniczącego Rady Rodziców ZS, a także byłych Przewodniczących: Panią Bożenę Górę i Pana Ryszarda Borawskiego, Panią Bożenę Gawczyńską z Zespołu Szkół w Czerninie, Panią Mariolę Żywicką – Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Górze, Panią Halinę Mielnik – Dyrektora Gimnazjum w Wąsoszu, Panią Wandę Szmydyńską, Pana Edwarda Florczaka, Panią Cecylię Macieszę, Pana Eugeniusza Kinasza, Panią Zofię Hanulak, Panią Irenę Czerneńko, Panią Iwonę Bandoch, Panią Helenę Borysowską, Pana Józefa Kamińskiego, Panią Annę Lachowicz, Pana Ryszarda Nowaka, Pana Henryka Skoczylasa, Pana Ryszarda Wissa, Panią Celinę Pawlicką, Panią Łucję Połczyk, Panią Reginę Rakoczy, Panią Romanę Tanaś i przedstawcieli pracodawców: Panią Lucynę Traczyk i Pana Eugeniusza Lesieckiego.

Wspominaliśmy także tych, których już między nami nie ma, oddając im hołd minutą ciszy i zapalając znicz.

Pan Artur Małecki odczytał Listy Gratulacyjne od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Pani Beaty Pawłowicz i od byłej Starosty Powiatu – Pani Beaty Pona.

Następnie Pan Piotr Wołowicz – Starosta Górowski zabrał głos, podsumowując 50 lat naszej szkoły. A w tym czasie spotkaliśmy na swojej drodze wielu życzliwych ludzi, których nigdy nie zapomnimy, przeżyliśmy niezwykłe chwile, które do końca naszych dni będą nam towarzyszyły. Życzył także nam wszystkim, by następne lata były co najmniej tak pomyślne jak minione i tego, by kiedy następnym razem się spotkamy moglibyśmy się pochwalić jeszcze większymi sukcesami.

Pan Antoni Mendyka, w imieniu wszystkich Absolwentów i swoim własnym, wspominał początki naszej szkoły, kiedy to w 2 oddziałach uczyło się 60 uczniów. Mówił także, że z tej Szkoły każdy z Nich wyniósł wartości Ich nauczycieli, z których brali wzór, na których patrzyli z podziwem. Wspominał pierwszego etatowego nauczyciela przedmiotów zawodowych – Pana Śmiechowskiego i Pana Podwińskiego – nauczyciela szczególnie Mu bliskiego. Zakończył chwilą refleksji i parafrazą cytatu:
„Taka jesteś piękna Szkoło,
Witam Cię i żegnam wielkimi łzami,
A im starszy jestem tym większymi”.

W imieniu Jego Magnificencji Rektora WAT gen. bryg. prof. dr inż. Zygmunta Mierczyka "List gratulacyjny" odczytał płk dr inż. Krzysztof Orłowski natomiast w imieniu dziekana Wydziału Mechanicznego Akademii płk rez. dr hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza prof. WAT, życzenia przekazał płk rez. dr inż. Józef Wysocki.

Pani Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Góra skierowała kilka pięknych słów również jako absolwentka tej Szkoły w stronę Pani Dyrektor, życząc sukcesów i dziękując za piękno dookoła. Wspomniała także byłą Dyrektor Panią Helenę Żywień. Młodzieży życzyła tego, by nigdy nie opuszczał jej twórczy zapał. A wszystkim absolwentom poczucia więzi ze Szkołą, żeby zawsze mogli wracać wspomnieniami do tamtych chwil. Pani Burmistrz wręczyła Pani Dyrektor ogromny kosz 50 róż, po jednej za każdy ciężki rok pracy i osobiste życzenia oraz bukiet kwiatów dla byłej wychowawczyni Pani Cecylii Macieszy.

Wspaniałe życzenia złożyli również: Pan Eugeniusz Stankiewicz, Pani Zofia Świerszcz, Pani Mariola Żywicka, Pani Małgorzata Patrzykąt, Pani Halina Mielnik, Pani Wioleta Stupnicka – Cencora, Pan Roman Zbroiński i Pan Maciej Liśkiewicz, Pan Zbigniew Józefiak.

Pani Dyrektor Teresa Frączkiewicz za wszystkie życzenia w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników Szkoły serdecznie podziękowała.

Poprosiła także na środek auli kilkoro byłych i obecnych długoletnich pracowników Szkoły oraz „trochę starszych" absolwentów i symbolicznie wręczyła im pamiątkową różę. Byli wśród nich: Pan Grzegorz Goździewicz – były Dyrektor Zespołu Szkół, Pani W. Szmydyńska, Pan E. Kinasz, Pani Z. Hanulak, Pani I. Cerneńko, Pani T. Bakuła, Pani H. Borysowska, Pani H. Błochowiak, Pani A. Lachowicz, Pan R. Nowak, Pan Z. Potopa, Pan G. Trojanek, Pan T. Tutkalik, Pani Romana Tanaś – historia Szkoły.

Ze strony absolwentów: Pan J. Kanicki, Pan A. Mendyka, Pan R. Śliwiak, Pani J. Połozow, Pan R. Kapłon, Pan K. Kawalec, Pani E. Paradowska, Pani M. Wirhanowicz, Pani Z. Tołłoczko, Pan A. Murlik.

Tę część uświetnił występ byłego absolwenta Pana Romana Zdrzewielskiego (rocznik 63), który pięknym „czarnym" głosem zaśpiewał standardy jazzowe, wzbudzając ogromny aplauz.

Następnie wszyscy obecni zaproszeni zostali na część artystyczną przygotowana przez uczniów klasy IV TE pod kierunkiem Pani Teresy Witkowskiej.

Na koniec swoim talentem popisał się nasz nauczyciel Pan Marcin Piskorz, występując z zespołem „Pudełko zapałek" i grając na trąbce.

Po dwóch godzinach wrażeń duchowych goście zaproszeni zostali przez panią Dyrektor na poczęstunek, zaś absolwenci również do swoich sal, by oddać się czarowi wspomnień.