Dla uczniów i nauczycieli (29.06.2014 Panorama Leszczyńska)

Wniosek Zespołu Szkół w Górze o dofinansowanie na projekty dotyczące mobilności edukacyjnej w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego złożony w ramach programu Erasmus + uzyskał akceptację Narodowej Agencji w Warszawie. Realizacja dwóch projektów będzie trwała dwanaście miesięcy.

Pierwszy z nich dotyczy mobilności uczniów z technikum w zawodzie technik ekonomista, logistyk, hotelarstwa oraz budownictwa. Będą oni zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe podczas czterotygodniowych praktyk zawodowych we Włoszech. Drugi projekt natomiast dotyczy mobilności kadry. Nauczyciele z górowskiego zespołu szkół będą mieli możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów. – Jest to kolejny już realizowany przez naszą placówkę projekt unijny – informuje dyrektorka Zespołu Szkół w Górze Ewa Gano. Nowością jest to, że tym razem beneficjentami projektu będą nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, co w niebagatelny sposób przyczyni się do ich rozwoju zawodowego. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniu zawodowym, przeprowadzonym przez wykładowców uniwersytetu w Barcelonie – dodaje koordynatorka projektu Katarzyna Staniszewska. Zdaniem pani dyrektor takie działania zaowocują podniesieniem kwalifikacji zawodowych, a także przyczyni się do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Warto nadmienić, że tylko 43% wniosków z całej Polski, w tym nasz górowski, zostało zaakceptowanych – kończy dyrektorka szkoły Ewa Gano. (ama)

http://panorama.media.pl/content/view/515553/9/#ixzz3Cw5HrcTN