Leonardo Partnership (21.04.2014 Panorama Leszczyńska)

Zespół Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze bierze udział w projekcie w ramach programu Leonardo Partnership, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Nosi on tytuł „M-learning i inne dobre praktyki w uczeniu za pomocą technik ICT". Niedawno przedstawiciele partnerskich placówek oświatowych z kilku europejskich krajów spotkali się w Rumunii.

Z ramienia Zespołu Szkół w Górze pojechały tam koordynatorka projektu Teresa Frączkiewicz oraz Elwira Ryndak, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych. Pod koniec maja przyjdzie czas na spotkanie podsumowujące. W ramach Leonardo Partnership górowska szkoła od 2012 r. współpracuje z Hiszpanami, którzy koordynują projekt, Holendrami, Portugalczykami, Szwedami oraz Rumunami. Cele programu to m.in. wymiana materiałów i metod dydaktycznych, wymiana doświadczeń, poznawanie nowych tendencji edukacyjnych: m-learning i ICT teaching, a także zapoznanie się z wymaganiami stawianymi w firmach ICT w państwach partnerskich i pogłębienie umiejętności językowych, w tym słownictwa fachowego. Chodzi również o wzbogacanie wiedzy na temat systemów edukacyjnych w kształceniu zawodowym oraz środowiska pracy w państwach partnerskich. (AM)

http://panorama.media.pl/content/view/508494/249/#ixzz3Cw5zMUOw